Alle arrangementer

40 timers kurs i Arbeidsmiljø

October 7, 2024
Storgata 13, 1890 Rakkestad
Header image

40 timers kurs i Arbeidsmiljø

Tidligere i år ble det innført nye regler i arbeidsmiljøloven som betyr at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte MÅ ha verneombud. Videre, må verneombudet ha gjennomført minimum 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø. Typ dette kurset.

Sammen med medlemsbedriften AOF Østfold, rigger vi derfor et 40 timers kurs som gir verneombud, ledere og AMU-representanter godkjent kompetanse i henhold til de nye reglene:

Kurset er godkjent som grunnopplæring i arbeidsmiljø og går over 5 dager: 

  • 7. 8. og 9. oktober + 17. og 18. oktober
  • Sted: Møterom Gjensidigebygget, Storgata 13
  • Pris: 10 900,- inkl materiell og lunsj alle dager
  • Påmelding: post@rakkestadnaringsrad.no

Hva er et verneombud?

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudet representerer arbeidstakerne i dette arbeidet, og skal delta aktivt i HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Om kurset

Kurset gir innsikt og forståelse for alle sider ved HMS- arbeidet i virksomheten. Deltakerne lærer arbeidsmåter, teknikker og systemer som de kan ta med seg tilbake til arbeidsplassen. Dette gir et godt grunnlag for handlinger og resultater. Kurset gir også kunnskap om regelverk og ansvarsfordeling.

Verneombudet skal ha opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal sette verneombudet i stand til å representere arbeidstakerne og bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen. Minimumskravet er 40 timer opplæring. Typ dette kurset.

Meld meg på

Vær den første som får oppdateringer