Rakkestad Næringsråd er næringslivets egen organisasjon som fremmer næringsutvikling, sysselsetting og en positiv samfunnsutvikling i Rakkestad. Vi skal være relevante og legge forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad. Vi har over 160 medlemsbedrifter – og vi vokser.

Sette dagsorden

Vi skal sette dagsorden i katuelle næringssaker gjennom møtepunkter, utviklingsprosjekter og media for å sikre at Rakkestad har de kvaliteter som gjør det attraktivt å bo – jobbe og å drive næring her.

Skape rammebetingelser

Vi skal bidra til å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom kontakt med kommunens politiske og administrative ledelse.

Strategisk organisasjonsarbeid

Vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon, for best mulig å kunne ivareta virksomhetenes behov og interesser. Gjennom en solid organisasjon skal vi fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.
Credit card mockups

Våre ansatte

Ida Marie Ruud Stemmedalen
Daglig leder

Styret 2023/2024

Kristine Degnes
Styreleder
Rakkestad Handelsstand
Styremedlem
Arne Gjulem
Styremedlem
Håvard Larsson
Styremedlem
Vidar Mellegård
Styremedlem
Janet Evju
Styremedlem
Anne Kristin Syverstad
Styremedlem
Kristine Degnes
Styreleder
Ole E. Torp
Styremedlem
Richard Aaserud
Styremedlem
Even H. Kaalstad
Styremedlem
Marie Rognerud Fried
Styremedlem

Vær den første som får oppdateringer