Alle arrangementer

Bærekraft/Åpenhetsloven

November 14, 2024
Strømfossveien 63, 1890 Rakkestad
Header image

Bærekraft/Åpenhetsloven

Jobber du i en bedrift som nylig er truffet av nye regler knyttet til leverandøroppfølging og bærekraft? Kanskje sitter du i styret, og er litt usikker på hva det egentlig er forventet av deg og selskapet ditt? Kanskje føler du at bærekraftskompetanse ikke er noe bedriften din har? Kurset gir deg innsikt i åpenhetslovens krav, samt hjelper deg til å komme i gang med eget arbeid.

Kurset gir deg innsikt i åpenhetslovens krav, samt hjelper deg til å komme i gang med eget arbeid. Kurset er en del av Rakkestad Kompetanseløft - en kursserie som gir oppdatert kompetanse for ledere og styremedlemmer i næringslivet i Østfold. Les mer om programmet her.

Hva du lærer

 • Hva er kravene etter Åpenhetsloven, hva forventes av deg som et SMB?
 • Hva er aktsomhetsvurderinger, og hvordan gjennomfører man dem i praksis?
 • Workshop – egenevaluering av egen bedrift; Hvordan er situasjonen og risikoen i egen bedrift?
 • Overordnet risikovurdering: Hvilke av leverandørene dine er definert som høy-risiko leverandører?
 • Hvordan håndterer man åpenhetsloven i styret?
 • Hvilke kontraktsvilkår bør jeg ha med i standardkontraktene mine?
 • Hvordan arbeider man videre med åpenhetsloven i praksis?

Fordeler med kurset

 • Øk din forståelse for bærekraft i et forretningsperspektiv
 • Bli i stand til å følge opp arbeidet med åpenhetsloven videre
 • Styrk posisjonen til selskapet ditt inn mot spørsmål fra potensielle kunder, forretningspartnere og ansatte
 • Kurset er praktisk rettet, med flere eksempler fra næringslivet
 • Workshopene sørger for at du sitter igjen med konkrete dokumenter og planer som kan brukes i etterkant

Målgruppe

Kurset er for deg som enten jobber i eller sitter i styret til en bedrift som er truffet av nye regler etter åpenhetsloven. Du er gjerne leder, styremedlem eller er en medarbeider som har fått ansvaret for oppfølging av dette.

Detaljert kursprogram:

01: Introduksjon til Åpenhetsloven
 • Hva er bakgrunnen for lovverket?
 • Hva krever lovverket av truffede bedrifter?
02: Introduksjon til Aktsomhetsvurderinger
 • Hva er egentlig ment med aktsomhetsvurderinger i en menneskerettighetskontekst?
 • Hvordan gjennomfører man gode aktsomhetsvurderinger?
 • Hvilke verktøy og rutiner kan man bruke for å effektivisere dette arbeidet?
03: Gjennomføring av egenevaluering
 • Vi gjennomgår bedriften deres sine egne rutiner og policies gjennom systemleverandøren Factlines
 • Denne egenevalueringen vil dere beholde tilgang til i etterkant av kurset, og vil kunne deles i for eksempel salgsprosesser
04: Overordnet risikovurdering leverandørkjede
 • Vi gjennomgår DFØs høyrisikoliste for bransjer med særlig risiko knyttet til menneskerettigheter
 • Vi ser på hvilke leverandører man bør sette ekstra fokus på ved en gjennomgang av leverandørkjede-risikoen i egen bedrift
05: Gjennomgang av malverk
 • Vi ser på hvordan en styresak kan se ut, og hvordan man kan behandle og forankre arbeidet med åpenhetsloven i en styrekontekst.
 • Vi gjennomgår typiske kontraktsvilkår man kan ha med i standardkontraktene sine, for å minimere risikoen i bedriftens leverandørkjede
06: Oppsett av aksjonsplan
 • Vi gjennomgår OECD sitt ‘hjul’ for aktsomhetsvurderinger, og ser på hvilke aktiviteter som må gjennomføres videre
 • Vi lager en aksjonsplan for videre oppfølging av arbeidet med åpenhetsloven, med tydelig fordeling av hvem som har ansvaret for ulike deler av oppfølgingen
Meld meg på

Vær den første som får oppdateringer