Alle arrangementer

Ledelse og kompetanse for effektivt styrearbeid

October 16, 2024
Aider Rakkestad, Strømfossveien 63, 1890 Rakkestad
Header image

Ledelse og kompetanse for effektivt styrearbeid

Kurset er et grundig og omfattende program for å gi deltakerne en god forståelse av styrerollen og hvordan de kan utføre den effektivt. Kurset er Aider sitt eget styresertifiseringsprogram, utviklet for å gi deltakerne den nødvendige kunnskapen, ferdighetene og innsikten som kreves for å utmerke seg som styremedlemmer i dagens komplekse forretningsmiljø. Kurset dekker en rekke nøkkelområder som er avgjørende for effektiv styring og strategisk ledelse.

Fordeler med programmet

 • Du blir sertifisert som kompetent styremedlem.
 • Praktisk kunnskap og ferdigheter som kan umiddelbart anvendes i styrerommet.
 • Muligheten til å nettverke med andre erfarne styremedlemmer og eksperter.
 • Forståelse av beste praksis for etisk og effektivt styrearbeid.
 • Økt mulighet for styreverv og karriereutvikling.

Målgruppe

 • Nye og potensielle styremedlemmer.
 • Nåværende styremedlemmer som ønsker å forbedre sine ferdigheter.
 • Ledere og ledere som vurderer fremtidige styreroller.
 • Enhver profesjonell som ønsker å forstå styrearbeidets kompleksitet og ansvar.
 • Ansattvalgte
 • Alle selskapsformer

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves til dette programmet.'

Innhold

Dag 1

 • Styrets ansvar, oppgaver og plikter
 • Personlig styreansvar og styreforsikring
 • Roller og samspill mellom styret og daglig leder
 • Praktisk styrearbeid - hvordan lykkes i å skape effektive og gode styremøter
 • Styrets sammensetning og godtgjørelser
 • Styrets egenevaluering
 • Generalforsamlingen – eiernes fora
 • God styrekultur og dialog i styret
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Dag 2

 • Styre og økonomi
  • Grunnleggende regnskap og rapportering
  • Nøkkeltall og KPIer
  • Årsregnskap
  • Styrets forhold til revisor
  • Styrets handleplikt, egenkapital og soliditet
  • Budsjett og likviditetsstyring
 • Strategiarbeidet - god virksomhetsstyring
 • Styrets arbeid med bærekraft
 • Mangfold og inkludering
 • Styrets ansvar for IT-sikkerheten og GDPR
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver
 • Styresertifiseringstest

Påmeldingsfrist: Onsdag 9. oktober 2024 kl. 12:00

Meld meg på

Vær den første som får oppdateringer