Alle arrangementer

Næringslunsj - møtepunkt med kommunen og bygg- og anleggbransjen

May 28, 2024
Bolaget, Johs C Liens gate 2, 1890 Rakkestad
Header image

Næringslunsj - møtepunkt med kommunen og bygg- og anleggbransjen

Næringslunsj – et møtepunkt mellom kommunen og bygg og anleggsbransjen.

Sted og tid: Bolaget, Johs C Liens gate 2, 1890 Rakkestad kl. 12.00-13.30

For hvem: Åpent for alle medlemsbedrifter, arrangementet er spesielt rettet mot entreprenører, bygg og anleggsbransjen. Det blir varm lunsj og følgende program: 

Oppdateringer fra Rakkestad kommune

Det blir oppdateringer rundt status i arbeidet med kommunens arealplanog gode muligheter for spørsmål og diskusjon rundt lokale utbyggingsprosjekterog temaer som næringsdrivende ønsker å løfte inn til kommunens stab på teknikkog plan.

Arbeidslivskriminalitet i byggenæringen

Vi får besøk av Fair Play Bygg Østfold, som er et topartssamarbeidmellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. De jobber motarbeidslivskriminalitet i Østfold og vi får besøk av Tor Østensvig som deler statikk fra den utsatte byggenæringen. Det blir informasjon om:

  • Arbeidslivskriminalitet; definisjon, drivere, risikoer og konsekvenser
  • Hvordan øke oppdagelsesfaren?
  • Fair Play Bygg; formål og arbeidsmetodikk
  • Statistikk og kriminalitetstyper

Meld meg på

Vær den første som får oppdateringer