Alle arrangementer

Styre og årsregnskap

February 27, 2025
Aider kompetansehus Rakkestad, Strømfossveien 63, 1890 Rakkestad
Header image

Styre og årsregnskap

Kurset fokuserer på å kunne lese, tolke og forstå regnskapsdokumenter. Kurset vil utruste deltakerne med den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å kunne analysere økonomiske rapporter og ta velinformerte beslutninger basert på disse rapportene.

Dette kurset er utviklet for styremedlemmer, daglige ledere og ledergrupper som ønsker å bygge sin kompetanse innen økonomistyring, spesielt fokusert på å kunne lese, tolke og forstå regnskapsdokumenter. Kurset vil utruste deltakerne med den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å kunne analysere økonomiske rapporter og ta velinformerte beslutninger basert på disse rapportene.

Fordeler med kurset

 • Kurset er praktisk bygget opp med mange praktiske eksempler.  
 • Du får tilgang til grunnleggende maler og verktøy som enkelt kan tas i bruk i egen virksomhet.

Detaljert kursprogram:

 1. Innledning til økonomistyringsome text
  • Hvorfor er økonomistyring kritisk for organisasjoner?
  • Styremedlemmers og daglige lederes rolle i økonomistyring.
 2. Grunnleggende regnskapsprinsippersome text
  • Oversikt over grunnleggende regnskapsprinsipper og regnskapsstandarder.
  • Hoveddokumenter i regnskapet: resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.
 3. Lesing og tolking av resultatregnskapetsome text
  • Inntekt og kostnader: Hvordan er de presentert i resultatregnskapet?
  • Analyse av bruttofortjeneste, driftsresultat og nettoresultat.
  • Identifisering av nøkkeltall for resultatvurdering.
 4. Analyse av balansensome text
  • Aktiva og passiva: Hvordan er de kategorisert og presentert?
  • Lesing av balansepostene, inkludert eiendeler, gjeld og egenkapital.
  • Betydningen av balanse for vurdering av økonomisk stilling.
 5. Kontantstrømanalysesome text
  • Hva er kontantstrømoppstillingen, og hvorfor er den viktig?
  • Tolking av operasjonell, investerings- og finansieringskontantstrøm.
  • Identifikasjon av kontantstrømtrender og likviditetsvurdering.
 6. Praktiske øvelser og case-studiersome text
  • Deltakerne vil jobbe med ekte regnskapsdokumenter og utføre analyser.
  • Case-studier for å forstå hvordan beslutninger påvirkes av økonomiske data.
 7. Kommunikasjon og rapporteringsome text
  • Effektiv kommunikasjon av økonomisk informasjon til styret og andre interessenter.
  • Hvordan rapportere økonomiske funn og anbefalinger på en forståelig måte.
 8. Spørsmål og svarsome text
  • Deltakerne får muligheten til å stille spørsmål og diskutere spesifikke utfordringer knyttet til lesing og tolking av regnskap.

Målgruppe

Dette kurset kan være relevant for alle som sitter i styre, er daglig leder eller sitter i ledergrupper og som må forstå økonomi og regnskap.  

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves til dette kurset.

Meld meg på

Vær den første som får oppdateringer