Alle arrangementer

Styre og strategi

January 30, 2025
Aider kompetansehus Rakkestad, Strømfossveien 63, 1890 Rakkestad
Header image

Styre og strategi

Starten av året er ideelt for å sette strategiske retninger og mål. Dette kurset gir deltakerne en grundig forståelse av strategiarbeid i styret og gir dem praktiske verktøy og innsikt for å lykkes med å utvikle og implementere strategier i sine organisasjoner.

Hva du lærer

Dette kurset tar sikte på å gi deltakerne en grundig forståelse av strategiarbeid i styret, inkludert beste praksis for utvikling, implementering og oppfølging av strategier for organisatorisk suksess.

Fordeler med kurset

 • Kurset er praktisk bygget opp med mange praktiske eksempler.  
 • Du får tilgang til grunnleggende maler og verktøy som enkelt kan tas i bruk i egen virksomhet.

Målgruppe

Dette kurset kan være relevant for alle som arbeider med styrearbeid, daglig ledere og styremedlemmer på ulike nivåer og andre som er involvert i styrearbeidet.

Detaljert Kursprogram

 1. Del 1: Introduksjon til strategiarbeid i styret
  • Velkomst og kursmålsettinger.
  • Hvorfor er strategisk styring viktig for organisasjoner?
  • Rollen til styret i strategiprosessen.
 2. Del 2: Strategiutvikling
  • Definisjon av strategi og strategisk planlegging.
  • Trinnene i strategiutviklingsprosessen.
  • Deltakerinteraksjon: Gruppediskusjon om organisasjonens nåværende strategiske utfordringer.
 3. Del 3: Styrets rolle i strategiutvikling
  • Styrets ansvar i å sette strategisk retning.
  • Hvordan balansere langsiktig visjon med kortsiktige mål.
  • Case-studier og eksempler på effektiv strategiutvikling i styret.
 4. Del 4: Strategiimplementering
  • Overføring av strategien til handling.
  • Hvordan engasjere og mobilisere organisasjonen.
  • Måling og evaluering av strategisk suksess.
 5. Del 5: Styrets aktive rolle i implementering
  • Styrets oppfølging og styring av implementeringsprosessen.
  • Hindringer for implementering og hvordan håndtere dem.
  • Diskusjon av beste praksis for styreinvolvering i implementering.
 6. Del 6: Oppsummering og handlingsplan
  • Oppsummering av viktige læringspunkter.
  • Deltakerinteraksjon: Utvikling av en personlig handlingsplan for å forbedre strategiarbeidet i deltakernes respektive organisasjoner.

Meld meg på

Vær den første som får oppdateringer