EUROPEISK PILOTPROSJEKT FOR GJENBRUK AV ELBILBATTERIER LEGGES TIL RUDSKOGEN

Tenker du at motorsport-miljøet er en miljøversting?Tenk igjen. Som ett av flere tiltak mot lavutslipp og elektrifisering av motorsporten skal nå Rudskogen Motorsenter huse et pilotprosjekt der det skal forskes på nytt liv for brukte elbilbatterier.

Tenker du at motorsport-miljøet er en miljøversting?
Tenk igjen. Som ett av flere tiltak mot lavutslipp og elektrifisering av motorsporten skal nå Rudskogen Motorsenter huse et pilotprosjekt der det skal forskes på nytt liv for brukte elbilbatterier.

Som del av prosjektet skal nemlig brukte elbilbatterier brukes til å lagre overskuddsenergi fra solcellepaneler. Denne energien skal så brukes til å redusere effekttopper. Systemet kan dermed «flytte» energiforbruket og dermed kutte kostnader, samtidig som det bidrar til å stabilisere strømnettet og sikre gjenbruk av elbilbatterier. Et annet positivt resultat av å gi elbilbatterier lengre levetid er betydelig redusert karbonavtrykk gjennom batteriets levetid.

Demonstrasjonsanlegget som bygges på motorsportanlegget i Rakkestad skal gi økt kunnskap om gjenbruk av batterier, hvordan de fungerer i praksis og hvordan stasjonære batterier kan brukes til å balansere behovet for elektrisitet.

Prosjektet som står bak dette stasjonære batterisystemet for energilagring, bærer navnet TREASoURcE. Dette er en storsatsning, initiert og finansiert av Horisont Europa (EUs rammeprogram for forskning og innovasjon). TREASoURcE er et 4-årig prosjekt, med en totalramme på 100 millioner norske kroner. Prosjektet består av 17 partnere fra 7 europeiske land, tilknyttet forskningsinstitusjoner, byer, regioner, bedrifter, industripartnere og foreninger. En av disse partnerne er Viken Fylkeskommune, som sammen med Fredrikstad kommune har 14 millioner kroner til å jobbe med sirkulærøkonomi. Det er her energilagringsprosjektet på Rudskogen Motorsenter kommer inn som en av aktivitetene.

Batterisystemet vil være i drift og samle data til forskning fram til mai 2026. Pilotprosjektet ledes av forskningsinstituttet SINTEF, og batterisystemene leveres av det norske batteriselskapet Eco Stor AS.

Interessert i å motta disse direkte?
Trykk under for å abonnere på vårt nyhetsbrev
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.